Et par grunnleggende faktorer synes de fleste debattanter å overse: De færreste av oss liker å ta buss, og de fleste av oss har råd til å la være. Til tross for veklager over økonomisk elende og angivelig høye avgifter, bruker flertallet mer og mer penger på bil — selv om de fleste kunne spare tusener hvert år på å ta buss, for ikke å snakke om å sykle. Men buss er pyton!

For å slippe unødvendige personangrep fra misforstående miljødilettanter: Jeg har bodd og jobbet i Bergens-regionen i snart 25 år, og kjørt buss eller syklet til jobb 90 prosent av tiden, for en stor del fra Os til Bergen. Men jeg har aldri likt bussen, jeg tar den kun av en blanding av økonomisk regneferdighet og idealisme.

All debatt om konkurranse «på like vilkår» mellom buss og bil må ta utgangspunkt i at de fleste har det forhold til å like buss som jeg har, men at de færreste er idealistiske nok til å ta bussen bare av miljøhensyn, og de fleste har råd til å la være. Det å bygge ut full kapasitet for privatbilen - samtidig som man bare har noen vage forestillinger om at folk vil ta buss hvis man ber dem pent, er å legge til rette for enda mer kø og forurensning.

Av Haldor Fosse

Os