Mange husker sikkert løftene fra valgkampen for to år siden. Jeg skal ikke dvele så mye ved alle løftene som ble gitt, ikke minst fra sentrale stortingskandidater fra Høyre og KrF, men bare konstatere at løftene som Bondevik, Ljones og Oddvard Nilsen ga, aldri er blitt innfridd. Det gjelder og de fagre formuleringene om kollektivtrafikken en finner i Sem-erklæringen. Tross regjeringsmakt og store løfter om bedre tider for trafikanter og kollektivnæringen, har vi altså ikke kunne se noe til satsingen.

Til Bergen er det imidlertid kommet 20 millioner kroner i reelle penger til planlegging av bybanen.

Samferdselsministeren skryter riktignok på seg at det har drysset 80 millioner i «friske midler» til Bergen, men her må det tilføyes at dette er 80 millioner fra bompengeinntektene som går til kollektivfelt langs Flyplassvegen. Friske penger er ikke kommet. Løftene om penger til drift som kunne bidratt til lavere priser, er altså ikke innfridd.

Kollektivtrafikken var et hett tema i valgkampen for to år siden — frem til nå i denne valgkampen har det nærmest vært et ikke-tema. I disse dager ser en stadig flere angrep på det som kan gi kollektivtrafikken et fortrinn og bedre fremkommelighet i Bergens sentrum. Nå er det tydelig privatbilens fremkommelighet som er det store tema. Nå hopper den ene Høyre-kandidatene etter den andre opp og beskriver situasjonen fra sitt eget bilvindu. Herman Friele snakket forleden om flere biler til sentrum. Vil det gi et bedre miljø og bedring av luftkvaliteten i sentrum av Norges vakreste by?

Tilgjengelighet og fremkommelighet er også et velferdsgode. En rekke grupper i vårt samfunn får ikke dekket sitt transportbehov uten et gode kollektivløsninger. Tatt i betraktning at ungdom også er en av de mest utsatte ulykkesbelastede grupper i trafikken, vil det være store gevinster å hente på at flere av dem reiser kollektivt. Derfor må vi bygge ut rabattordninger for ungdom og ikke minst sette i verk de mulighetene for «miljørabatt-tiltak» som kom til da bystyret behandlet budsjettet for 2003.

Ved at flere setter fra seg bilen i de mest kritiske vintermånedene og bruker bussen, vil en kunne danne grunnlag for en bedre luftkvalitet i byens sentrale og mest trafikkerte strøk.

Vi trenger gode veier og infrastruktur som kan bidra til å styrke næringslivets konkurransekraft. Av samme grunn trenger vi òg gode løsninger for å bedre kollektivtrafikkens fremkommelighet. Det er trafikantene, altså kundene som må stå i fokus når vi skal meisle ut rammevilkårene for kollektivtrafikken. Da må vi òg ta på alvor at trafikkselskapene må ha forutsigbare rammevilkår.

«Fiffige trylleord» som om at anbud vil løse kollektivtrafikkens problemstillinger og skape et bedre produkt er ikke så opplagt som Høyre og Frp vil ha det til.

Ta en titt til vårt nabofylke i sør, Rogaland. Har anbudsutsettelse av deler av kollektivtrafikken i dette fylket gitt et billigere og bedre produkt for trafikantene?

Svaret er nei! Men det er blitt flere byråkrater som sitter og planlegger ruter m.v. Den kapasiteten har vi jo fra før i trafikkselskapene - og vi har også her i vårt fylke en næring med forutsigbare arbeidsvilkår for sine arbeidstakere. Her i distriktet har en for de neste fire årene valgt såkalte kvalitetskontrakter - det setter krav til trafikkselskapene og ikke minst: De vil gi brukerne av kollektivtrafikken et bedre tilbud.

Men den trafikkvekst som er forventet i byen vår, må de kollektive løsninger stå i fokus for transportpolitikken - uansett hvor sterkt ideologene er preget av individets rett.

Arbeiderpartiet i fylke og by tar kollektivtrafikken på alvor.

Av Arne Jakobsen, Ap,

Fyllingsdalen