Kombinasjonen høye priser, dårlige materiell (busser) og sjeldne avganger har ledet meg til å bli en bilist i stedet for passasjer. Kollektivtrafikk er et kollektivt ansvar.

Det vil ta tid å snu reisevanene til bergenserne, men det går nok helt sikkert an. En må ikke forvente endring over natten – men husk at det ikke bare er snakk om penger – det er mange andre samfunnsmessige goder ved et bredt tilbud. Hvorfor privatiseres driften av samfunnsmessige fellesgoder?

Glem T-bane – sats pengene på en snuoperasjon av det systemet vi allerede har.

ÅB