Hva er problemet? Offentlig sektor kan ikke forvente at kollektivtrafikktjenesten skal gå med overskudd når vi er så relativt få som vi er i Bergen og vi bor så spredt. Dette må vi bare innse.

Alle har krav på en god busstjeneste, og det må investeres nok offentlige midler til at flere er villig til å ta bussen. Bussene i Bergen er faktisk i verdensklasse når det gjelder komfort og hurtighet. Det er mange som bare klager på Gaia på grunn av fulle busser i rushtiden etc. Men har de noen gang tatt en buss i rushtiden i London? Der kjører det rundt tusenvis av busser som var produsert på 70-tallet!!!

Problemet i London er at folk kan ikke velge å ta bilen i stedet, det er rett og slett ikke plass til å parkere, og levestandarden tilsier at ikke alle har råd til bil, sånn som i Norge. Den logiske løsningen er å investere mer av skattepengene i kollektivtrafikktilbudet slik at man ikke lenger har råd til å la være å ta bussen.

Folk må innse at løsningen ligger i økt busstilbud, hvis ikke blir det umulig å sikre en bærekraftig utvikling. Jeg sier til både politikere, bergensere og Gaia Trafikk-sjefene: Er det virkelig sant at dere ikke har skjønt dette? Jeg er lei av å høre rike nordmenn klage sin nød over økte skatter. Det er på tide å engasjere seg mer i politikken og forlange mer respekt for miljøet og fellesskapet. Eller er vi blitt så egoistiske nå at det eneste vi bryr oss om er vår egen private velferd?

Vel, hvis det er sånn det er, vil man snart finne ut at den private velferden ikke eksisterer i et vakuum. Så ikke klag når skoleveien til dine barn er så trafikkert at det går ut over sikkerheten, ikke klag når dine barn lider av astma på grunn av eksosutslippene, og for all del, ikke klag når veivesenet vil bygge ny motorvei utenfor ditt hus!

KIRSTY CUNNINGHAM,LONDON