Vår byveterinær synes knapt å forstå at det faktisk enkelt kan gjennomføres store forbedringer uten noen kostnader for det offentlig. Jeg tenker her på at gamle biler uten katalysator (ca 0,5 mill. av disse eller ca. 20 prosent av totalen) står for hele 2/3 deler av bilutslippene i Norge. Økes vrakpanten får en fort bort de aller fleste av disse trafikkfarlige bilene.

En kan faktisk gå et skritt videre og spørre hvorfor alle bussene fra nord (Åsane) skal kjøre rundt Skolten når bare ca. 1 av 10 reisende går av/på mellom Handelshøyskolen og Bryggen. Tenk hvor meget bedre luften vil bli i det indre byrom om eksosspyende busser på lavgir ble borte.

Når det gjelder bybanetilhengerne så synes de å ha glemt at det faktisk er NSB-spor både til Skolten og Dokkeskjærskaien, ment for bruk av tog til godstransport. På en enkel måte kan en få fjernet en del vogntog fra bykjernen og Møhlenpris – og dermed bedret luften for «astmapasienter».

Kollektivtarnsport taper terreng fordi den primært er altfor dyr, og løsningen med en bybane til ca. kr 1200 mill. og tvilsom lønnsomhet har lite for seg. For å være sikker på at det meste går galt, vil noen også erodere deler av banens trafikkgrunnlag (Fantoft) ved å bygge mange studentboliger i byen – konf. diverse forslag om slike boliger fra bybanetilhengere.

Prinsippet må være at fleste mulige trafikanter bringes inn til byens indre kjerne og så videre med intern bybane/buss til stedene med de fleste arbeidsplassene, som Haukeland, Torgallmenningen, Nygårdshøyden og Arenum/Danmarks plass. Med andre ord, en liten bybane fra busstasjonen, til Årstadvollen/Haukeland, derfra til Arenum/Danmarks plass, Nygårdshøyden til Torgallmenningen. Gjerne et stort garasjeanlegg og shopping enter med rullende fortau tilknyttet busstasjonen under Lille Lungegårdsvannet. Det er også viktig med rimelige parkeringsplasser — blodprising à la kr 18/time, som vi finner på Haukeland/Haraldsplass, løser ingen problemer.

Pris og reisetid er viktig for mange arbeidsplasser. Som vi har sett for byhandelen forsvinner også disse om ikke disse problemene blir løst tilfredsstillende.

Det er heller ikke mye kreativitet - en bergensk mangelvare – knyttet til daglige bussreiser på en time eller mer.

EYSTEIN HUSEBYE