Veimyndighetene er lei av å strø sand som blir feid av veibanen like fort som det er strødd. Derfor nøler de ikke med å kalle den nye metoden en aldri så liten revolusjon på norske vinterveier. — Effekten av vanlig sandstrøing på tørr is er minimal. Forsøk vi gjorde på fjellovergangen mellom Dovre og Åndalsnes, viste at tørr sand på hard is ble blåst vekk i løpet av 50 bilpasseringer, sier overingeniør Roar Støtterud ved Vegteknisk avdeling i Vegdirektoratet.

Fryser fast i isen

— Det nye opplegget er like enkelt som det er genialt. Prinsippet er at den oppvarmede sanden fryser fast i isen. Strøsanden blir liggende i opp til en uke, selv med en døgntrafikk på 1200 biler, hvorav ca. 500 var vogntog.

Til strøingen blir det brukt en bil med sandcontainer, vanntank og et påbygd aggregat med dieselbrenner som varmer opp vannet til 95 grader, forteller Støtterud. Han har ledet en arbeidsgruppe som i fire år har testet ut den nye strømetoden. Nå setter veimyndighetene i gang med strøing i stor skala over hele landet.

Ikke for kystklima

I Hordaland skal utstyret plasseres i Skjervet og på veinettet rundt Voss.

— Metoden er lite aktuell der værforholdene er ustabile, som for eksempel langs kysten av Vestlandet. De fleste landsdelene har imidlertid områder med stabilt vinterklima og vinterføre, sier Støtterud.

— Dersom metoden viser seg å svare til forventningene, vil man vurdere å skaffe utstyr til bruk andre steder i Hordaland, sier vinterfaglig ansvarlig for nordlige deler av fylket ved Hordaland Vegkontor, Jan Gunnar Tufteland.

Avventende

De ansvarlige for vintervedlikeholdet på veiene i sørlige deler av fylket (med ansvar for bl.a. Haukelivegen), har bestemt seg for å avvente erfaringene fra andre fylker før utstyret anskaffes. Det samme er tilfelle i Sogn og Fjordane.

Tiden vil vise om den praktiske bruk av den nye metoden vil holde hva de mange testene lover. For trafikantene er de mange og lange bakkene som for eksempel Austmannalia på Haukelivegen, i Måbødalen, Skjervet, over Aurland-Hol, Golsfjellet og Filefjell ofte et mareritt på glatt is.