Når en vet hvor meget en må betale for disse middagene, er det utrolig at det skal være nødvendig med den oppvarmete maten hvor spesielt fersk fisk, poteter og friske grønnsaker er lite egnet.

Jeg tror ikke at noen ansvarlige med hånden på hjertet kan påstå at «kok og kjøl»-maten er like god og sunn som nylaget mat.

For de eldre og syke som skal leve resten av livet på sykehjem, er det to ting som er utrolig viktige: Å ha sitt eget rom dersom det er ønsket, og at maten er velsmakende og sunn. Da kan det allikevel bli et godt liv på tampen.

Å la maten til hjelpeløse og syke bli et salderingsproblem for politikerne, er uverdig.

ELSE ORSTEIN, BERGEN