Uførepensjonister og pensjonerte stortingsrepresentanter har knapt noe til felles, men på et område stiller de likt; de får sine pensjoner utbetalt av staten.

Uførepensjonister får sine pensjoner indeksregulert knapt i tråd med den generelle prisøkning i landet. Pensjonerte stortingsrepresentanter får sin pensjon regulert i tråd med de aktive stortingsrepresentanters lønnsøkning til enhver tid.

Uførepensjonister som vil bruke av sin restarbeidsevne har til nå kunnet tjene kr 50.000 pr. år utover pensjonen. Stortingspensjonistene som vil bruke av sin restarbeidsevne kan tjene ubegrenset i tillegg til sin pensjon.

Nå vil noen av de fremtidige stortingspensjonistene bestemme at uførepensjonistene bare kan tjene kr 5000 pr. år utover pensjonen!

Bortsett fra i lommeboken kan en lure på hvem som har mest i rest!?

WALTER SCHILLE,

ÅSANE