I et motinnlegg 15. januar 2001 karakteriserer Rasmus E. Benestad ved Meteorologisk institutt dette som naivt. Meteorologer steller med vær og er ikke kommet lenger enn til å forutsi været med tre dagers varsel. At dette føles så frustrerende at Benestad og Grønås kaster seg på spennende klimaspekulasjoner, er forståelig. Deres politiske aktivitet svekker imidlertid faktagrunnlaget til våre folkevalgtes styring av energipolitikken.

«Klimaekspert» Benestad er patetisk når han karakteriserer meg som «ikke-ekspert». Klimastudier favner så mange fagfelt at ingen enkelt person kan kalle seg «ekspert på klima». Han kunne «ikke fatte» min påstand om at oppvarmingen av havet kommer først og at økningen av CO2-innholdet i atmosfæren følger etterpå. Denne påstanden baserte jeg på mine kjemikunnskaper, faglitteratur og sunn fornuft. Teorien var ny og oppsiktsvekkende og slår beina under meningsløse CO2-tiltak. Senere forskning styrker min påstand. Følgende kan kanskje hjelpe Benestad i hans manglende fatte-evne.

I siste nummer av tidsskriftet Kjemi, desember 2001, ett år etter min artikkel i BT, skriver professor Arvid Mostad ved Kjemisk institutt, UiO, i en veldokumentert artikkel om CO2: «En mulighet er faktisk at økningen i CO2-konsentrasjonen kan være resultat av en temperaturøkning, ikke årsaken. Det synes ikke å foreligge noen historiske analogier til en CO2-indusert klimaendring, men mange eksempler på en klimaindusert variasjon av CO2. Data som går tilbake i tiden synes uten unntak å vise at temperaturøkningen kommer i forkant av økningen av CO2 i atmosfæren.»

Teorien bygger blant annet på de aller siste studiene av porene i fossile blader hvor porenes antall varierer med CO2-innholdet i atmosfæren, sammen med studier av 16 O og 18 O isotoper i fossile kalkskall i havbunn-sedimenter. Konf: Nature 4. okt. 2001 og Chemistry & Industry 24. jan. 2000.

Disse observasjonene svekker studiene av CO2 i kjerneprøver fra Antarktis. Uansett hvem BTs lesere tror på, er det sikkert at klimaet endrer seg til alle tider. Meteorologenes engstelser kan ikke stoppe klimaendringene. Deres kritikkløse videreformidling av spekulative klimahypoteser fordummer den politiske energidebatt. Særnorske CO2-avgifter inflaterer norsk økonomi, svekker landets konkurranseevne og plager befolkningen. Dette bør Benestad tenke gjennom før han fôrer media med lånte klimafantasier pyntet med akademiske titler.

ROLF VOSSGÅRD, FJØSANGER