Ansvaret ligger hos voksne omsorgspersoner. Jeg synes det er fint at en skole på Sørlandet tør å ta dette ansvaret.

I dagens samfunn er søkelyset stadig rettet mot for liten fysisk aktivitet hos barn, spiseforstyrrelser og seksuelt misbruk. Både i barnehagen og på barneskolen ser man stadig barn utkledd som små barbiedukker og miniatyr actionhelter eller popartister. Som mor til fire vil jeg gjøre det jeg kan for å forhindre uheldig fokusering på kropp. Både når det gjelder barnas eget selvbilde, og til forlystelse for enkelte voksne jeg ikke vet hvem er, men kanskje omgås. I tillegg er det ingen tvil om at dagens barnemote ofte er lite forenlig med ønsket om økt fysisk aktivitet.

Hvorfor ikke innføre en kleskode i norsk skole? Normen bør gjelde for både gutter og jenter, så vel som for voksne. Ikke bare handler det om å ta ansvar, det viser og respekt, folkeskikk og forebygger kjøpepress.

Det er kanskje synd, men dette er virkeligheten.

TRUDE KYRKJEBØ, ÅSANE