1. oktober møter Jarle Olsen (27) og Tor Helge Flaten (28) for tredje gang i retten, tiltalt for overlagt drap på oljearbeideren Øyvind Bjarte Madsen i påsken 2000.

GARD STEIRO

Tidligere i år krevde advokatene Helge Wesenberg og Oscar Ihlebæk at rettssaken måtte flyttes til en annen domstol, men Høyesterett avslo begjæringen.

De to forsvarernes begrunnelse for å flytte rettssaken var tredelt:

n Dommerne i Gulating lagmannsrett er alle inhabile. De kan ikke behandle saken med et åpent sinn, ettersom tre av kollegene deres i vinter overprøvde juryens frifinnelse av Olsen og Flaten.

n Bergenspressen har kjørt knallhardt mot de to drapstiltalte. Dette vil etter advokatens mening gjøre det vanskelig å finne legdommere som ikke er forutinntatt.

n En av de mest sentrale etterforskerne i saken er gift med en av dommerne ved Gulating lagmannsrett.

Ingen av argumentene har overbevist Høyesterett. Saken starter dermed som planlagt i oktober. Til forskjell fra forrige runde er juryen nå byttet ut med en meddomsrett, bestående av tre juridiske dommere og fire legfolk.

Denne gangen er det bare Flaten og Olsen som sitter på tiltalebenken. Tredjemann ble i vinter dømt til åtte års fengsel for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge. 27-åringens anke til Høyesterett førte ikke frem.

Det er satt av seks uker til saken. Dom faller i slutten av november.