— Dette er en felleskirkelig og internasjonal bønneuke, som arrangeres over store deler av verden. I Bergen har det i mange år vært en tradisjon at kristne møtes på tvers av kirkesamfunn til bønn og for å markere fellesskap, sier Jacob Frode Knudsen i Bergen Felleskirkelige Samarbeidsråd til Bergens Tidende.

Han legger til at oppslutningen om bønneuken har vært økende i Bergen gjennom hele 1990-tallet.

Men i fjor registrerte man en liten nedgang ved de ulike arrangementene.

— Dette håper vi å endre på allerede i år, fremholder han.

Mange kirkesamfunn

Bønneuken starter med en felleskirkelig gudstjeneste i Domkirken søndag kveld. Der medvirker prester og andre ledere fra både Den norske kirke og de ortodokse, romersk-katolske, anglikanske, amerikanske og metodistmenighetene i Bergen.

Ellers inviterer man til morgenbønn i Domkirken hver dag fra mandag til og med fredag 18. januar. Mandag formiddag er det også pensjonistgudstjeneste i den katolske St. Paul kirke, og onsdag kveld samles man til ny økumenisk gudstjeneste i Biskopshavn kirke.

Sælen kirke

Fredag 18. januar er det dessuten skolegudstjeneste i St. Paul kirke, mens høymessen i den nye Sælen kirke søndag 20. januar også skal stå i økumenikkens tegn.

Bønneuken avsluttes samme kveld med Taize-messe i Korskirken i regi av Studentmenigheten og Korsvei-bevegelsen, og en gudstjeneste i Åsane kirke, der prestene i Åsane deltar sammen med byens katolske sokneprest Michel Beckers.