OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no Statssekretær Eirin Kristin Sund i Samferdselsdepartementet opplyser til Bergens Tidende at det moderne fergeprosjektet Ferry Cat som Fjellstrand har utviklet vil bli omtalt i det reviderte nasjonalbudsjettet som legges frem kommende fredag. — Vi har bestemt oss for å være med å utvikle et nytt fergetilbud i samarbeid med Fjellstrand, fordi vi ønsker å fremme ny fergeteknologi. Det er dessverre gjort altfor lite på dette området de siste tretti år. Dessuten er det viktig for oss å støtte norsk industri på denne måten, sier statssekretæren. Glede hos Fjellstrand Administrerende direktør i Fjellstrand AS, Ivar Myklebost, sier i en kommentar til BT at dette signalet er veldig gledelig.- Får vi dette til, vil det være et stort gjennombrudd, også med tanke på det internasjonale markedet, understreker han.- Vi er parat til å bygge så snart vi får henvendelse fra Vegdirektoratet. Den første fergen kan bli satt i drift mot slutten av 2002, sier Myklebost som også nevner at Ferry Cat-prosjektet for lengst er ferdig utviklet og godkjent av alle faginstanser. Bare in ferge foreløpig Etatsdirektør Kjell Bjørvig i Vegdirektoratet nøler ikke med å rose prosjektet som er utviklet hos Fjellstrand:- Det er interessant, og vi har stor tro på det. Hvis også Stortinget gir klarsignal, blir det forhandlinger med leverandør og kjøper om garanti- og risikofordeling. Her er det snakk om å bygge bare in båt, en prototype, i første omgang for å prøve ut miljø- og sikkerhetssider, sier Bjørvig til BT. Kamp om å være først Dermed er det duket for dragkamp mellom regioner og fylker om hvem som skal få gleden av å være først ute. Den mest aktuelle fergestrekningen for Ferry Cat vil med dagens materiell ha en overfartstid på minimum en halvtime, og fortrinnsvis i et skjermet farvann. Mest praktisk og økonomisk vil det være å sette inn in ny ferge for å erstatte to, slik han vurderer det. Austevoll aktuelt - Utelukker du dermed sambandet Halhjem-Sandvikvåg? - Ja, i første omgang, for der går det i dag fire ferger som eventuelt må erstattes med tre av Ferry Cat-typen. Å sette inn bare in ny ferge på den strekningen vil bli for komplisert og upraktisk, sier etatsdirektør Kjell Bjørvig i Vegdirektoratet.Han antyder derimot at strekningen Krokeide-Hufthamar-Austevollshella kan være aktuell. Dessuten kan strekninger i Hardanger bli vurdert. I Møre og Romsdal er strekningen Molde-Vestnes mest aktuell.I Sogn og Fjordane er derimot fergestrekningene så korte at det er lite aktuelt å satse der i første omgang, etter det BT forstår. Pågang i Rogaland I Rogaland har det dessuten vært sterk pågang på den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet for å prioritere hurtigferge i sambandet Stavanger-Tau.Når dette prosjektet nå får gjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet, har presset fra lokalt hold hatt stor betydning, etter det Bergens Tidende får opplyst. Dessuten har Rogaland Trafikkselskap, som trafikkerer denne strekningen, hatt meget nær kontakt med Fjellstrand, etter det direktør Ivar Myklebost forteller.Til syvende og sist er det Vegdirektoratet som avgjør hvem som vinner og blir forsøkskanin. fakta/hurtigferge* Hurtigfergetypen Ferry Cat skal bygges i aluminium, og kan gå med opp mot 25 knops fart - dobbelt så fort som dagens ferger.* Prisen er satt til omkring 150 mill. kroner. Med moderat fart blir drivstoffutgiftene 20-40 prosent mindre enn for dagens ferger, og utslippene blir også vesentlig redusert.* Ferry Cat vil få plass til 120 biler på ett dekk, og får dobbeltbunn og dobbeltskrog. For å sikre passasjerene blir det avsatt plass til et halvannen meter bredt fortau på begge sider av fergen.

FERRY CAT: Modell av hurtigfergetypen Ferry Cat som Fjellstrand har utviklet. Krokeide-Hufthamar-Austevollshella kan være aktuell som prøvestrekning for den nye fergetypen.