DebattAv Frank W. Hansen, Bystyrerepresentant Pensjonistpartiet, Bergen

«Vi støtter demonstrasjoner mot alle former for vold – ikke minst den politiske og rasistiskmotiverte volden. Samfunnet bør reagere med strengere straffer for slike forbrytelser. Det handler om holdninger.» Den eneste grunnen til at jeg ikke skrev under oppropet/erklæringen, var at det under samtalen med en Venstre-representant fremkom trusler.

Verken jeg personlig eller som representant for Pp lar meg true til noe som helst.

Av sitatet ovenfor fremgår klart og tydelig både Pps og undertegnedes holdning til rasisme og vold.

Vi stiller oss mer enn positiv til å delta i tilsvarende markeringer i fremtiden, men dog ikke under trusler fra venstrerepresentanten. Vi håper imidlertid at vi alle kan arbeide for et samfunn som gjør slike markeringer overflødig i fremtiden.