41-åringen gikk til søksmål fordi han mener siktelsen mot ham ødela forretningsvirksomheten hans. Bilbutikken var forseglet under etterforskningen, og gikk senere konkurs. Det samme gjorde et transportselskap mannen drev.

Her et knippe med uttalelser fra dommerne som har behandlet erstatningssøksmålet:

«Retten finner at NN med skjellig grunn kan mistenkes for å ha medvirket til lagring av spriten».

Bergen forhørsrett 23.11.99.

«Ytterlig mistenkelig blir det når et utstillings— og salgslokale for biler blir tatt i bruk til oppbevaring av paller med bygningsstein».

Bergen forhørsrett 31.10.00.

«Retten legger til grunn at det for NN har vært klart at pallene hadde en annen og atskillig mindre uskyldig last enn det de i det ytre fremstod med.»

Bergen forhørsrett 31.10.00.

«Lagmannsretten finner det derimot etter en konkret vurdering mer sannsynlig at siktede oppbevarte sprit enn det motsatte.»

Gulating lagmannsrett 22.12.00.

«Etter forhørsrettens vurdering var omstendighetene rundt pallene så fordekte at det ikke var noen vanlig dagligdags handling i transportbransjen NN påtok seg.»

Bergen forhørsrett 18.01.02.

«Etter forhørsrettens oppfatning er det langt mer enn overveiende sannsynlig at NN visste at det var sprit skjult i pallene. Da visste han at han medvirket til oppbevaring og håndtering av sprit som skulle selges ulovlig».

Bergen forhørsrett 18.01.02.