Årsaken er at idrettshallen ved Nord-Europas største marinebase har forfalt så mye at ledelsen ved Haakonsvern av sikkerhetshensyn ikke lenger tillater bruk av hallen.

— Hallen vil ikke bli åpnet igjen før det er sikkerhetsmessig forsvarlig, sier kommandørkaptein Ståle Eriksen ved Haakonsvern orlogsstasjon.

Uten tilbud

I mellomtiden er alle ved marinebasen, menige som offiserer, rundt tre tusen personer, fratatt all mulighet til fysisk fostring, både i og utenfor tjenesten. Til tider er anlegget dessuten blitt leid ut til idrettslag i bydelen.

— Det blir nesten komisk når forsvarssjefen anmoder oss vernepliktige om å skjøtte den fysiske formen bedre. Så blir vi fratatt muligheten til å gjøre nettopp det, sier Johnny Vedvik, hovedtillitsvalgt ved teknisk avdeling i FLO/Sjø.

Førti år

Idrettshallen på Haakonsvern er førti år gammel. Nå kommer regningen for at det ikke har vært drevet kontinuerlig vedlikehold. I forrige uke stengte baseledelsen både idretts- og svømmehallen. Her er listen over de groveste manglene:

  • Fukt- og lekkasjeskader flere steder i bygningen.
  • Lysarmaturer har ramlet ned, og nær truffet personer.
  • Fuktighet og væte rundt stikkontakter og elektriske installasjoner.
  • Parketten i gymsalen er nedslitt, og gir flere steder etter. Ved minst to anledninger er det blitt tråkket gjennom gulvet.
  • Ribbevegger og basketstativ er løse, og kan utløse personskade.
  • Løse vegg- og gulvlister.
  • Løst rekkverk og ødelagte sklimatter ved stupetårnet.
  • Dårlige, eller manglende fuger på flisbelagte gulv.
  • Skillevegg i gymsalen har kilt seg fast for godt. Hele banen kan derfor ikke brukes.

— Vi har bedt om en full gjennomgang av hele bygget. Vi er blant annet usikre på om takkonstruksjonen er trygg nok, og også spent på hva fukt og lekkasje har gjort med vegger og isolasjon, sier kommandørkaptein Eriksen.

Uvisst hvor lenge

Han vet ikke når idrettshallen kan åpnes igjen.

— En del feil kan forholdsvis enkelt utbedres. Er det alvorlige mangler ved bygningen, kan stengningen bli langvarig, sier han.

På sikt er han likevel tindrende klar:

— Det vi trenger mest, er en helt ny idrettshall. Utbedringer kan bare fungere som en midlertidig løsning. Det vil bli for dyrt å totalrenovere hele bygget, dersom det i det hele tatt er mulig, mener kommandørkaptein Ståle Eriksen.

Fallitterklæring

Det er Forsvarsbygg som eier idrettshallen. Midler til et eventuelt nybygg må bevilges over forsvarsbudsjettet, etter innstilling fra forsvarssjefen.

— Jeg vil gå så langt som å si at det vil være en fallitterklæring for Forsvaret dersom byggingen av en ny idrettshall ikke er påbegynt innen neste sommer, sier kommandørkaptein Eriksen.