— I november 1998 sendte min advokat Arvid Sjødin en 22 siders klage til Hordaland politidistrikt, forteller Geir Sælevik.

Klagen skulle umiddelbart blitt oversendt til Hordaland statsadvokatembete. I begynnelsen av januar 1999 fikk Geir imidlertid opplyst at klagen ennå ikke var mottat hos statsadvokatene. Han kontaktet da den ansvarlige juristen ved Hordaland politidistrikt, politiinspektør Harald Bilberg.

— Bilberg hevdet først at den 22 siders klagen allerede var oversendt statsadvokatene. Da jeg opplyste ham om at det ikke var sant, innrømmet han at den ennå ikke var sendt. Han kunne så ikke engang finne dokumentet, og ba oss om å sende et nytt eksemplar! sier Geir Sælevik.

Dette er ifølge Sælevik ikke eneste gangen at papirer har forsvunnet ved Hordaland politidistrikt i denne saken. Det har dessuten vært så godt som umulig å få svar på brev og henvendelser.

— Det mest ekstreme er en forespørspel om å fremskaffe et saksdokument, som var fjernet fra saksmappen. Brevet ble skrevet for 2,5 år siden, med kopi til statsadvokat Rolf Strøm. Vi har ennå ikke fått svar fra noen, sier Geir Sælevik oppgitt.