KRISTINE HOLMELID Kristine.holmelid@bt.no

53-åringen skulle foreta sprengningsarbeid på egen eiendom, men dynamitten han fikk levert kunne ikke brukes. Mannen forklarte i retten at han valgte å følge pålegg fra brannsjefen i Lindås, som hadde lagt ned forbud mot å oppbevare sprengstoff på grunn av fare for tyveri. Mannen ville derfor levere dynamitten tilbake før lageret stengte.

— Jeg valgte det som var minst galt, hevdet han i retten.

Han klarte ikke å få tak i dynamittleverandørens sjåfør og måtte derfor stå for transporten selv, mente han. Med seks løse kasser dynamitt på lasteplanet la han ut på riksveg 57 i Lindås, og ble stoppet av Veivesenet. Alt 53-åringen kunne fremvise av kjøretillatelse var et engelsk flysertifikat som var utgått på dato.

Retten mener mannen må straffes strengt. Men siden forholdet skjedde lang tid tilbake, blir han bare bøtelagt. I tillegg til bot på 6000 kroner må han betale 2000 i saksomkostninger.