— Jeg blir oppgitt over at Bergen skal ligge så dårlig an. Det er urettferdig, og det eneste regjeringen lover er at det skal bli en videre nedgang. Og da blir det ekstra vanskelig for innbyggerne å forstå at Bergen skal få så mye mindre enn andre kommuner.

Hun har merket seg kommunalministerens forslag både om flatere administrasjon og konkurranseutsetting.

— Trondheim og Bergen er de to kommunen i landet med de aller laveste utgiftene til administrasjon. Det betyr ikke at vi ikke kan gjøre ting enda mer effektivt.

— Solberg vil også ha mer konkurranseutsetting?

— Vi har konkurranseutsatt driften av to sykehjem og venter spent på prisen. Er målet at Bergen kommune skal være konkurransedyktig med de private, betyr det at kommunen kan drive enda billigere. De private skal tross alt drive med fortjeneste, sier Strøm-Erichsen.