— Narko-kjørerne er livsfarlige, mener politiavdelingssjef Arvid Ask.

Det er slutt på tiden da ordet «promille» var synonymt med fyllekjøring. For første gang utgjør såkalt kombinasjonsrus flertallet av promillepågripelsene i Bergen. Av alle som hittil i år er tatt for promillekjøring, er hele 55,4 prosent mistenkt for å ha vært påvirket av narkotika, enten alene eller i kombinasjon med alkohol.

— Vi ser med stor bekymring på utviklingen. På 90-tallet utgjorde narkokjøringen rundt en tredjedel av alle som ble tatt. Men de siste årene har tallet økt veldig,, forteller politiavdelingssjef Arvid Ask ved trafikkavsnittet i Hordaland politidistrikt.

- Nye rusvaner

Frem til månedsskiftet var totalt 224 personer pågrepet i Bergen med mistanke om promillekjøring. Av disse er hele 124, eller 55,4 prosent, mistenkt for å ha vært under påvirkning av narkotiske stoffer.

Tilsvarende tall på samme tid i fjor var 49,3 prosent, og i 2000 var det 47,4 prosent.

Ask forteller at det nesten utelukkende er unge bilister som blir tatt med kombinasjonsrus.

Vil ha måleapparat

— Hvor farlig er en narko-påvirket bilfører i forhold til den tradisjonelle fyllekjøreren?

— De er til dels livsfarlige og utgjør om mulig en enda større risiko. Enkelte bilister blir fullstendig uberegnelige og kan ta helt av mens de sitter bak rattet, mens andre igjen får nedsatt reaksjonsevne på linje med dem som er påvirket av alkohol, forteller Ask.

Han ønsker seg nå et måleapparat som politiet kan ta med på trafikkontroller, slik at politiet enklere kan kontrollere førerne. Mens de som blir tatt for tradisjonelt rattfyll kan måles med et pusteapparat, må narko-kjørerne fraktes til lege for å avgi blodprøve. Blodet sendes så til Rettstoksiologisk institutt i Oslo, som fastslår graden av påvirkning. UP har tidligere hatt et slikt apparat til utprøving, men det fungerte ikke tilfredsstillende.

Nedgang i rusbruk

Ferske tall fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) om ungdommens rusvaner bærer muligens varsel om bedre tider. Undervisningssjef Arne Klyve ved Stiftelsen Bergensklinikkene forteller at den kommende generasjon bilførere bruker mindre alkohol og narkotika enn tidligere.

— Tall for inneværende år viser at unge mellom 15 og 20 år ruser seg mindre enn før. Nedgangen er størst på alkohol, hasj og ecstasy. Frem til i år har tallet bare økt, men nå håper vi at trenden har snudd, sier Klyve.

NYE GENERASJONER: - Utviklingen er nok et utslag av at nye generasjoner ruser seg på en helt annen måte enn før, tror politiavdelingssjefen Arvid Ask.
Arkivfoto: Arne Nilsen