Bergen tingrett mener at den domfelte 44-åringen måtte forstå at metallet han mottok var stjålet. Uten hjelp fra skraphandleren ville tyvene fått store problemer med å omsette så store mengder tomgods.

2,2 millioner kroner

Sommeren 2001 oppdaget ledelsen ved Fana Stein & Gjenvinning at store mengder metall var sporløst forsvunnet.

Selskapet i Rådalen har ansvaret for resirkulering av tomme øl— og brusbokser i Hordaland.

Det viste seg snart at det var en utro tjener ved gjenvinningsanlegget. Sammen med en lastebilsjåfør hadde en av de ansatte stjålet hele 219 tonn bokser.

Tomgods er svært verdifullt ettersom det inneholder aluminium. Totalt dreide det seg om verdier for nærmere 2,2 millioner kroner.

De stjålne boksene var presset sammen i store blokker på om lag 5000 kilo.

Anonym oppringning

Skraphandleren forklarte i retten at han ble oppringt anonymt fra en person som tilbød ham tomgods mot kontant betaling.

Han hevdet at han ikke hadde anelse om at metallet var stjålet. Skraphandleren sa at han ikke kjente til returordningen for øl- og brusbokser.

I løpet av ett år mottok skraphandleren totalt 29 leveranser. Hver gang betalte han sjåføren kontant for metallblokkene, totalt nærmere en million kroner.

Aluminiumet ble deretter solgt videre, med god fortjeneste, til skraphandlerens forretningsforbindelser på Østlandet.

BOKSTYVER: Store mengder sammenpressede ølbokser ble stjålet her fra Fana Stein & Gjenvinnings anlegg i Rådalen. Nå er en skraphandler dømt til halvannet års fengsel for heleri av tomgodset.<p/> ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH