Artikkelen beskriver utviklingen på en grei måte, men overskriften gir nok et galt bilde av virkeligheten, ettersom våre kunder kjøper seg ut av og ikke forbi helsekøen. Forklaringen på dette er at vi kun bruker private sykehus i Norden, Tyskland eller Storbritannia — og ikke offentlige sykehus. Dette innebærer at våre kunder får rask behandling utenfor det offentlige helsevesen. Det er bra for våre kunder og deres arbeidsgivere. I tillegg er det bra for de norske ventelistepasientene som rykker frem i køen når våre kunder behandles andre steder.

En hyggelig «bivirkning» for staten av dette er at staten sparer penger, ettersom vi betaler for behandlingen av våre kunder uten å be om refusjon av disse kostnadene.

Storebrand tilbyr helseforsikring til bedrifter på kollektive vilkår. Dette innebærer at de ansatte i utgangspunktet ikke behøver å levere helseerklæring. Slik vil mange personer som er kronisk syke, eller har en dårlig medisinsk sykehistorie lett kunne omfattes av forsikringstilbudet. Ansatte som ikke er fullt arbeidsføre eller som samlet har hatt flere enn 15 dagers sykemeldt sykefravær de siste 12 måneder, må levere helseerklæring og vil få sin søknad vurdert individuelt.

PETTER FAYE-LUND, ADM. DIREKTØR STOREBRAND HELSEFORSIKRING AS