Krisesentrene fylles av rømte importbruder med groteske historier. En av seks kvinner på krisesentrene er en importbrud. Andelen øker dramatisk.

Kontaktbyråer averterer med tre måneders bytterett på importbrudene. Den thailandske ambassaden måtte stoppe en norsk mann etter at han hadde importert 12 kvinner.

Norske menn importerer hundrevis av kvinner fra fattige land hvert år og holder dem innesperret som slaver. Mennene blir sjelden etterforsket eller straffet.

I din by eller bygd lever utenlandske kvinner som slaver. De sultes, sperres inne og voldtas. Det skjer ustraffet, så lenge det er deres norske ektemenn som gjør det. Hundrevis, sannsynligvis tusenvis, av kvinner landet rundt lever nå under slike forhold.

— Det er moderne slavehandel. Det er helt grotesk og motbydelig at vi tillater dette å skje i Norge, sier Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet.

«Ren slavehandel»

Norske menn importerer kvinner og barn i stor stil. Mer enn hvert tiende ekteskap i Norge inngås mellom en norsk mann og en utenlandsk kvinne. Noen gifter seg av kjærlighet - men skremmende mange gjør det for å utnytte desperate, fattige kvinner. Lovverket stanser ikke menn som har mishandlet sine fire første koner, fra å hente nummer fem. Rømte importbruder er i ferd med å sprenge krisesentrene.

Advokat Monica Lindbeck bekrefter at det er snakk om ren slavehandel. Hun har representert over femti av importbrudene.

— Mennene serieimporterer kvinner som de utnytter seksuelt og økonomisk. Disse norske mennene ser på kvinner fra andre verdensdeler som gjenstander. Det er en gjengs holdning at de omtaler konene sine som slaver, som redskaper for mennenes behov. De snakker svært nedlatende om kvinnene, sier Lindbeck.

På krisesentrene har det strømmet på med rømte importbruder de siste årene.

— Det var et nesten ubetydelig problem for et par år siden. Nå er hver sjette kvinne her importbrud. Andelen øker fortsatt dramatisk, sier Kari Sirevåg ved krisesenteret i Bergen.

Prostitusjon

1 2001 rømte 388 importerte kvinner og barn til krisesentrene. Underernærte, mishandlet og misbrukt. De som klarer å rømme, utgjør bare en liten del av dem som lever under slike forhold. Tall BT har innhentet viser at antall mishandlede importbruder økte med nesten 40 prosent i 2002. I Bergen er økningen på 70 prosent.

«Det er ikke uvanlig at kvinner tvinges til å prostituere seg for å gjøre seg «fortjent» til å bo hos sin ektemann. Noen kvinner må finne seg i å bli lånt ut til mannens kompiser», heter det i rapporten «Drømmen om et bedre liv» fra 2002, utarbeidet av Krisesentersekretariatet og Regjeringens Kvinnevoldsprosjekt.

Krisesentre over hele landet bekrefter økningen i gjengangermenn - som mishandler kvinne etter kvinne. Verst er Nord-Norge, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, der importbrudene nå utgjør nesten 50 prosent av beboerne. Ofte er et opphold på krisesentrene den eneste kontakten disse kvinnene har med det norske samfunnet før de blir sendt hjem igjen. Mennene blir sjelden etterforsket og nesten aldri dømt. Dermed er det fritt frem for å importere neste kvinne.

Importerte 12 kvinner

— Det verste tilfellet jeg kjenner til er en mann i Follo som importerte 12 kvinner på rad. Det gikk så langt at krisesenteret måtte kontakte den thailandske ambassaden for å få stanset ham, sier advokat Monica Lindbeck.

Flere krisesentre har fått inn fire og fem mishandlede kvinner fra samme mannen.

— Jeg har hatt flere saker der norske menn har hentet nye kvinner mens den første konen fortsatt bor i huset. Mange kvinner er blitt tvunget til å ha tre - fire jobber, mens mannen har tatt alle pengene de tjener. Mange av disse mennene bor i små bygder, og kompetansen hos barnevernet og politiet på små steder er svært varierende, sier Lindbeck.

Trenden forklares med den aggressive markedsføringen fra kontaktbyråene. «En annen ny trend er at pedofile bruker kontaktbyråene til å skaffe seg kvinner med barn av ønsket alder og kjønn, hovedsakelig fra Sørøst-Asia», heter det i rapporten.

Tre måneders bytterett

Det finnes byråer som reklamerer med tre måneders «bytterett» på kvinnene.

— Flere menn spekulerer bevisst i å kvitte seg med konen før det har gått tre år, slik at hun ikke får oppholdstillatelse. De mest kyniske henter kvinner hit på turistvisum, og kaster dem ut noen dager før visumet går ut. Da har kvinnene ingen rettigheter, sier Lindbeck.

Dermed slipper mannen bryderiet med ekteskap og skilsmisse.

Verken politi eller myndigheter griper inn, selv om de vet at serieimport foregår. På grunn av personvernloven kan de ikke varsle kvinnene om at de kommer til menn som er kjente konemishandlere eller pedofile.

— UDI har ikke lov til å opplyse kvinner som søker opphold her om ting vi vet om mannen hun skal gifte seg med. Det er et problem når vi har graverende informasjon om parten i Norge. Et lovutvalg er i ferd med å se på ny utlendingslov, og vi har varslet lovutvalget om behov for en særhjemmel dersom vi skal få gjort noe med dette, sier Lisbet Natland, avdelingsdirektør i Oppholdsavdelingen i UDI.

Trenger informasjon

I Sverige har Utlendingsdirektoratet fått innsyn i strafferegisteret, og kan varsle en utenlandsk kvinne om at mannen hun er kommet for å gifte seg med er dømt for vold eller utukt.

— Vi må forhindre at folk lider unødig. UDI burde ha større mulighet til å informere kvinner som kommer til en mann som er dømt for seksuelle overgrep eller vold. For lovgiver blir dette en avveining av hensyn mellom forhåndsdømming av tidligere gjerningsmann og potensielt offer, sier Natland.

Først fra 1. mai vil UDI kunne registrere menn som serieimporterer kvinner. Datatilsynet har ikke tillatt det tidligere.

— Jeg kan bekrefte at noen av de norske mennene er veldig kontrollerende. De passer på hvem konen snakker med. Noen av dem er menn som importerer kvinner fordi de ikke har sjans på norske kvinner, sier lærer Kari-Ann Søreide på Norsksenteret i Florø, som for øyeblikket har 186 voksne utenlandske elever.

— Vi snakker mye om at det er forbudt å slå i Norge. For en god del av elevene er det et sjokk, fordi det er et fullstendig brudd med den kulturen de er vant til, sier Søreide.

— Utenlandske kvinner fra fattige land ser på ekteskap med en nordmann som en mulighet til å komme seg ut av et vanskelig liv i et vanskelig land. Det kan føre til at de finner seg i svært mye i ekteskapet før de sier fra. Mange av kvinnene kommer dessuten fra en kultur som tilsier at de smiler og svarer høflig at de har det bra uansett hvordan det står til, sier Søreide.

RØMTE FRA BERGENSER: Akkurat nå er det tre importbruder på Krisesenteret i Bergen. «Natasha» (bildet) gikk ned ti kilo på et halvt år. Hennes bergenske ektemann (47) nektet henne mat. Hun rømte for tre uker siden. FOTO: MARITA AAREKOL