Ragn-Sells Elektronikkgjenvinning AS etablerte for to år siden en returordning for elektrisk og elektronisk avfall som ikke ble gjort godt nok kjent. Så lenge ordningen ikke er kjent, kommer det heller ikke mye avfall inn i systemet. Derfor fikk de 72 bedriftene over hele Norge som er medlem av Ragn-Sells ufullstendige system, 26. mars varsel om tvangsmulkt.

Kjenner ikke ordningen

SFT peker på at mange av dem som skal levere slikt avfall, ikke vet at ordningen finnes.

— Dersom ordningene for innsamling av slikt avfall ikke fungerer slik de er tenkt, blir resultatet at utslippene av miljøgifter fortsetter. Dette kan gi alvorlige følger på lengre sikt, og derfor reagerer vi nå, påpekte direktør i Lokalmiljøavdelingen i SFT, Trond Syversen i forbindelse med trusselen om tvangsmulkt.

Useriøs avfallsbransje

Aftenposten kunne tidligere i år avsløre at usortert avfall fra Norge, kamuflert som grønt avfall, havnet i den svenske sementfabrikken Cementa. Avfallet var levert av Ragn Sells AB. Greenpeace mente avsløringen viste at det drives useriøst i deler av avfallsbransjen. Søppelet kan ha blitt sendt til Sverige som såkalt grønt avfall som ikke krever samme eksport- og importtillatelser som andre avfallstyper.

Svindlet SFT

Også en av de andre i kjøpergruppen som har innlevert bud på FSG har vært i konflikt med miljømyndighetene. Det Hokksund-baserte selskapet Hellik-Teigen gikk fra å være miljøversting ved håndtering av bilvrak til å bli en foregangsbedrift på begynnelsen av 90-tallet. Samtidig underslo bedriften 17 millioner kroner fra SFT, og innehaver Hellik Teigen ble i 1992 dømt til 14 måneders fengsel for svindel og skatteunndragelser.

I 1994 ble Hellik Teigen dømt til å betale SFT 17,1 millioner kroner i erstatning.