Hvor egoistisk går det an å være? Skal vi virkelig oppfordres til kjøpefest i dette overflodslandet vårt, mens vi samtidig vet at en stadig større del av jordens befolkning lever i den ytterste fattigdom og elendighet? Jeg bare spør. Kanskje burde vi i år heller øse litt mindre på med julegavekjøp til oss selv og familie og venner, og istedenfor tilgodese med en skjerv humanitære organisasjoner som arbeider i den fattige del av verden, som Leger uten grenser, Redd Barna, SOS-barnebyer og andre? Men det er kanskje en naiv tankegang?

ARNE JOHANNESSEN