Denne retten bør omfatte kvinner som mishandles i flyktningleirer, kvinner som mishandles/misbrukes i norske asylmottak og kvinner som kommer til Norge i gjenforeningssaker og utsettes for vold, samt kvinner som utsettes for sex-handel. Kvinner som kommer til Norge som følge av den globale sex-handelen med kvinner, bør i tillegg til asyl, få tilbud om terapeutisk hjelp og rehabilitering.

Stadig flere kvinner «bestilles over nett» av norske menn. De mishandles og misbrukes, for så å sendes ut med myndighetenes hjelp. Kvinnenes oppholdstillatelse er avhengig av at de har vært gift med en med norsk bostedstillatelse i tre år. Vi krever egen status for kvinner fra dag én. Ingen skal behøve å leve med mishandling i tre år, i fare for å bli utvist hvis de kontakter myndighetene.

Utlendingsforskriftene åpner for oppholdstillatelse for kvinner utsatt for vold, men som vi vet av mishandlingssaker er det ikke alltid lett å dokumentere. Tidligere het det at det måtte dokumenteres «varig skade», men det er i anstendighetens navn endret. Kravet er fortsatt dokumentert skade, noe som kan være vanskelig nok. I tillegg er psykisk mishandling svært vanskelig å bevise. Mange holdes innesperret, nektes egne penger, nektes prevensjon, tvinges til abort og lignende.

Norske pedofile menn, til og med dømte pedofile, har nå begynt å søke etter kvinner med barn. De behandles på samme måte, misbrukes for så å vrakes og kastes ut. Spesielt krisesentrene i nord har stor pågang fra russiske, thailandske og filippinske kvinner og barn som har vært utsatt for dette.

Det vi krever er kort og godt menneskerettigheter for kvinner og barn, på linje med menn. Et liv i frihet fra undertrykkelse og vold.

ANE AADLAND,

MILJØPARTIET DE GRØNNE