Av Helga Sellevold,Erna Gade,Aksjonskomiteen i BergenKamp for de eldre

I den anledning ble det gjennomført en demonstrasjon av både unge og eldre.

Demonstrasjon er en lovlig uttrykksform når andre demokratiske prosesser ikke har ført frem.

I tre år har de eldre selv prøvet gjennom seriøs dokumentasjon å overbevise politikerne i Bergen om at dette er en lite tjenlig og svært uverdig sak, men til ingen nytte.

De eldre prøvet da en siste utvei for å få fornuften til å seire i siste instans.

Når de folkevalgte i tre år ikke har vært villige til å ta de eldre på alvor, må en kanskje forvente at temperaturen blir høy.

Om de påstander som er kommet frem i BA 3. april fra politisk hold, er for å føre fokus bort fra et uverdig vedtak i bystyret dagen før og overføre negative påstander på de eldre, skal være usagt fra vår side, men det er mange som har hatt disse tanker i henvendelser til oss.

Demonstrasjonens uttrykksform fra de eldres side med mishagsytringer, er blitt bekreftet som fullt lovlige fra politimester Wegner i radiosending over NRK 3. april.

I samme radiosending bekreftet byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen at hun ikke ble slått av noen under demonstrasjonen.

Vi i Kamp for de eldre har gransket opptak av demonstrasjonen og i tillegg alle vi har snakket med, også politiet, så situasjonen som beskrives i BA 3. april er nok oppfattet noe annerledes enn vi i KFDE har brakt i erfaring i ettertid.

Ifølge leder for ordensavdelingen, Harald Antun, er ikke Kamp for de eldre eller de eldre «kommet i miskreditt» etter aksjonen, og er velkommen til å søke hjelp hos politiet når vi trenger råd og hjelp.

At temperaturen ble høy blant de eldre, opplevet vi også på galleriet i bystyresalen, da Pensjonistpartiet fremmet forslag om at all mat som fremtidig blir servert i Rådhuset burde være samme mat som den politikerne nå påtvinger syke eldre.

Forslaget falt med 14 stemmer.

Vi håper at alle er i stand til å forstå de eldres reaksjon når forskjellsbehandlingen blir så tydeliggjort som her.

Med fare for å trakke politikere som har gått ut i pressen på tærne, noe som ble svært gjensidig i den trengselen som oppsto utenfor Bergen gamle rådhus 2. april, må vi beklage at med den informasjon som er kommet frem i etterkant, ser vi ikke noe seriøst grunnlag for å beklage på de eldres vegne. Vi beklager at de berømte fem fjærene igjen har fått gyldighet i denne sammenheng.

Kamp for de eldre ønsker å takke både unge og eldre for deres engasjement og for deres utholdenhet i fire timer på galleriet under svært uholdbare forhold, da det politiske flertall avslo oppfordringen om å ta saken opp tidligere.