TINA HELEN AASEN

Myndighetene skriker etter mer helsepersonell. Samtidig sliter den samme arbeidsgruppen med at de ikke får arbeide full tid. Blant deltidsarbeidende hjelpepleiere ønsker 30 prosent en større stilling. 25 prosent av deltidsarbeidende sykepleiere ønsker det samme. Dette gjelder kun medlemmer av NHS (Norsk helse— og sosialforbund) og Norsk Sykepleierforbund. Svært mange deltidsansatte er uorganiserte, og det finnes ikke statistikk over hva de ønsker.

Jeg er ansatt i 50 prosent stilling og kunne tenke meg mer. Men det nytter ikke å søke på jobber som ikke eksisterer, sier hjelpepleier Ann Elisabeth Stautland. Hun er ansatt på Kirurgisk avdeling ved Fylkessjukehuset på Stord. Kun fire av 30 ved avdelingen har full stilling. Ifølge de tillitsvalgte ønsker to av tre en større stillingsbrøk. Augustin Nane Shekeda er hjelpepleier ved Haukeland sykehus. Han har delt forsørgeransvar for et barn, og er ansatt i halv stilling.

— Akkurat nå er jeg i et 100 prosent vikariat. Det tar slutt i august, og da får jeg trøbbel. Det er umulig å leve på halv stilling. Jeg har store problemer med å klare meg økonomisk, sukker Shekeda.

Misnøye over hele landet Misnøyen er stor over hele landet. Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Bente Slåtten får stadig inn klager fra fortvilede sykepleiere som ikke får jobbe fullt.

— Arbeidsgivere i helsevesenet kan ikke forvente å rekruttere folk når de behandler sine ansatte slik. De fleste steder er grunnbemanningen for lav. Deltidsarbeidere utnyttes til å fylle opp huller i vaktplanene, sier Slåtten.Hun mener hele helsevesenet lider under dette.

— De som går full stilling vet aldri når hullene blir tettet og må ta desto større ansvar. De sliter seg ut Resultatet er en fryktelig negativ spiral hvor ingen er fornøyde, sier Slåtten.

- Sløsing av arbeidskraft Mary-Anne Golten, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund leser stadig annonser som tilbyr små stillingsbrøker. Det gjør henne rasende.

— Systemet er ren sløsing med sårt tiltrengt arbeidskraft. Dette vitner om et kvinnesyn som er gått ut på dato. I 2001 skal ikke kvinner regne med å bli forsørget, sier Golten. Hun mener at arbeidsgiverne spekulerer i å utnytte arbeidskraft som ikke tør protestere.

Dessuten sparer arbeidsgiver overtid. En ansatt i halv stilling får ikke overtidstillegg før samlet arbeidstid når opp i 100 prosent.

Bryter tariffavtalen Ifølge tariffavtalen punkt 2.3 har alle hjelpepleiere rett til full stilling så sant det er stillinger ledig. Dette punktet blir oversett. I stedet blir hele stillinger splittet på flere personer.

Konsekvensene av systemet er mange. En side er lavere lønn, en annen er tap av pensjonspoeng. En hjelpepleier i halv stilling får utbetalt rundt 6000 kroner i måneden. Tarifflønn for en nyutdannet sykepleier er 215.900, en hjelpepleier begynner på 184.900 kroner.

Flere sykepleiere på Stord løper mellom sykehus og sykehjem. De har halv stilling begge steder, og må jobbe fullt for å forsørge barn. Det samme gjelder i Bergen.

Les også: Ikke noe problem for KSTør ikke stå frem

FÅR IKKJE NOK: Hjelpepleier Ann Elisabeth Stautland (t.h.) er en av mange ved Fylkessjukehuset på Stord som ikke får større stilling. Hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved sykehuset, Lisa Kjøln, er frustrert. Foto: Ove Olderkjær