— Landene bør ha rett til å forsvare sitt eget landbruk, mener han. Handelsliberalisering alene kan ikke løse alle problemene og ulikhetene i verden. EU bør derfor fornye og intensivere forslag om tiltak som ikke virker handelsvridende, men motvirker mulig negative virkninger av liberalisering, heter det der ifra (kilde: Nationen 23.09.03). Hurra! Tenk det! Og tenk om han ikke forblir alene om den meningen! Blant de store gutta, altså. Jeg vet ikke hvor mye det teller at vi Nei-folk i Norge, og alle(?) u-land og mange andre allerede er helt på linje med ham i den saken. Ja, kanskje det i virkeligheten bare er de svære multinasjonale selskapene samt deres mørkeblå politikervenner verden over, som ikke ser dette? Nå er det på tide å åpne øynene: Mat er ikke hvilken som helst handelsvare! Og beskyttelse er ikke nødvendigvis et skjellsord i annen sammenheng heller!

LEIKNY STRØMME,

ASKØY NEI TIL EU