— I dag blir det kontroller både i Vågsbotn i Åsane, på Voss, i Fjell og i Odda, forteller leder for trafikkavsnittet Arvid Ask ved Hordaland politidistrikt til bt.no.

Et menneskeliv går tapt hver uke i snitt på grunn av manglende bilbeltebruk. Om lag en tredel av alle som dør i trafikkulykker på norske veier bruker ikke bilbelte. Halvparten av dem ville ha overlevd dersom de brukte tre sekunder på å feste bilbeltet.

50 liv kan reddes

Årlig mister i snitt 300 mennesker livet på norske veier. Av disse dør 200 i bil, og 100 av dem bruker ikke bilbelte. Om lag 50 av dem kunne sannsynligvis ha vært reddet om de brukte bilbelte.

— Å bruke tre sekunder på å feste bilbelte kan bety forskjellen på liv og død. Bruk av bilbelte er derfor en billig livsforsikring, poengterer direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk.

I dag startes en storaksjon for å få alle bilister til å bruke bilbelte alltid. Mer enn tusen personer er involvert i den landsomfattende aksjonen som varer fra mandag 6. mai til onsdag 8. mai.

I løpet av tre dager vil 25.000 bilister bli kontrollert for bilbeltebruk på 120 stopposter over hele landet.

Foreldre vil på stoppostene også få veiledning om riktig sikring av barn i bil.

Nyere tellinger viser at om lag 25 prosent av de voksne ikke er sikret i baksetet og at om lag 20 prosent ikke bruker bilbelte på korte turer i byer og tettsteder.

Det er viktig å bruke bilbelte alltid. Selv når farten ikke er større enn 10 km/t, vil ingen kunne holde igjen med egne krefter.

Ved en kollisjon i 50 km/t vil en person på 75 kg bli kastet frem med en kraft som tilsvarer 3,7 tonn.

Usikrede passasjerer i baksetet er derfor en risiko både for seg selv og de som sitter foran.

Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter.

Om risiko

 • Et menneskeliv går i snitt tapt hver uke på grunn av manglende bilbeltebruk
 • 1 av 3 som dør i trafikkulykker på norske veier bruker ikke bilbelte

Bruk av bilbelte reduserer de alvorlige skadene med 50 prosent av de om lag 1350 hardest skadde årlig

 • Bruk av bilbelter reduserer sannsynligheten for å bli drept med 40-50 prosent
 • En usikret person i baksetet er en stor fare for dem i forsetet
 • En person på 75 kilo uten bilbelte og som frontkolliderer i 50 km/t, vil treffe frontruta eller personen i forsetet med en kraft som tilsvarer 3,7 tonn
 • Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter
 • Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 19 meter
 • Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 32 meter

Om bilbeltebruk

 • Halvparten av trafikkofrene som ble drept i bil brukte ikke bilbelte
 • 1300 liv ville sannsynligvis vært berget hvis alle hadde brukt bilbelte fra påbudet ble innført i 1975
 • Om lag 20 prosent av bilførere bruker ikke bilbelter på korte turer i byer og tettsteder
 • Om lag 25 prosent av de voksne er ikke sikret i baksetet
 • Bare en av fire passasjerer i baksetet i drosjer bruker bilbelte
 • Skadefrekvensen for personskader er opp til ti ganger høyere i tettstedene enn utenfor
 • 3 av 10 bruker ikke alltid bilbelte - sier de selv
 • 4 av 10 under 25 år slurver med bilbeltebruk
 • Bare 40 prosent av bilførere under 25 år ber sine passasjerer ta på bilbelte
 • Det er passasjeren, ikke sjåføren, som bøtelegges ved kontroll når passasjeren er over 15 år
 • Ved manglende bruk av bilbelte kan Politiet eller Statens vegvesen ilegge et gebyr på 750 kroner
 • Om lag 60 000personer blir bøtelagt for manglende bilbeltebruk årlig

Om bilbelter

 • Fra 1988 ble det påbudt å bruke bilbelte der dette er montert, uansett hvilket sete som benyttes
 • Bruk av bilbelter er også påbudt i tunge kjøretøy, inkludert busser og minibusser, når belter er montert
 • Bilbelte er det viktigste sikringsutstyret i bil mener trafikksikkerhetsforskere (eks.: TØI, Volvo)
 • Bruk av bilbelte reduserer personskader og kan gjøre skadene mindre alvorlige
 • Kollisjonspute alene gir mindre sikring enn bilbelter
 • Bakovervendt bilbarnestol foran kollisjonspute er livsfarlig
 • Forovervendt bilbarnestol foran kollisjonspute medfører risiko for skader
 • Barn under 140 cm (ca. 12 år) skal ikke sitte på plass med kollisjonspute
 • For småbarn opp til 3-4 år gir det best sikkerhet å sitte i et barnesete som er montert bakovervendt
 • For spedbarn gir en bakovervendt babystol bedre sikkerhet enn sikring med vognbag og sikkerhetsnett
 • Bilbeltet blir ofte skadet under kraftige sammenstøt og må da byttes ut med nytt