Ingen utilitarisme. Det er derfor tragisk å se i Aftenposten 27.02.2002 «Kunstsjokk med statsstøtte». Jeg har ingenting imot at staten støtter kunstnerisk utvikling, men nå begynner postmodernistiske/avantgarde «happenings» à la «Stunt Club» å kjede og irritere. Det siste sikkert til glede for «kunstnerne», men neppe etter hensikten.

Vi er blitt vante med å la oss provosere av «artistiske stunts», ja, så vante at de provoserer ikke lenger. Nå virker de bare tåpelig avleggs og ikke-nyskapende. Dette drev nihilister, dadaister, surrealister, pop-artister og lignende med for lenge siden. Provokasjoner avleggs, nyskaping etterlengtet. Og «Stunt Club» er 100.000 kroner etter sin tid. Det eneste som provoserer er at vi skal belemres med dårlige artistiske kopier. Og siden hesligheten er ut, får vi håpe at motpolen, skjønnheten, er inn. Jeg kan vanskelig se noen annen retning i ny kunst.

ERIK O. PAULSEN, FORFATTER, BERGEN