Arna bydelsstyre velger å la en boligplass stå ledig, selv om dere står i kø for å nytte denne plassen, dette for å spare penger. Jeg og mine partivenner synes det er direkte umoralsk å bruke dere for å få mer penger! Samtlige partier i Arna stemte ned det forrige forslaget fra oss som sa at vi måtte sende signal videre om at bydelen får tildelt for lite penger ingen andre enn oss stemte for dette så hvorfor, en måned senere, gå så drastisk til verks når det for en måned siden var greit? Vi er alle enige om at bydelen får tildelt for lite utfra behov og brukere av de ulike tjenestene, men hvorfor la det gå ut over de som allerede har det vanskelig i hverdagen? Vi i Frp er ikke enige med regjeringspartiene og Ap (som danner flertallet i bydelen) om måten de vil markere dette på. Som medmenneske, sykepleier og Frp sitt varamedlem i Arna Bydelsstyre må jeg få uttrykke min fortvilelse og medfølelse til dere, vi ble nok en gang fullstendig overkjørt, men vi gir ikke opp, vi skal kjempe videre i denne saken! Hvis de andre partiene hadde bare visst eller erfart selv hvor urettferdig og maktesløs man kan føle seg i en slik situasjon, som et offer for byråkratiet, hadde de nok tenkt frem andre virkemidler fremfor å ta det enkleste alternativet! Denne uretten må da også de andre se? Med ønske om en bedre hverdag for de svakeste stilte i samfunnet, og en takk for oppmerksomheten for de som leste dette.

ELLINOR-TH. VORLAND

VARA I ARNA BYDELSSTYRE FRP