Det er dessuten enighet mellom partene om at saken forsøkes løst gjennom Tvisterådet.

Vårt mål er at alle skader skal få et riktig og korrekt oppgjør, og vi håper at også denne saken finner en løsning alle kan si seg tilfreds med.

INGRID HOLM SVENDSEN,INFORMASJONSSJEF I VESTA FORSIKRING AS