Det var et skremmende og bekymringsfullt møte!

Odda Sjukehus, og kanskje flere sykehus i helseregion vest, vil miste sin kirurgiske akuttberedskap fra 2004 dersom styret i Helse Vest/Fonna får regjere som de vil. Avgjørelsen tas allerede i juni. Det ble argumentert med at Odda ikke har nok akuttpasienter til å opprettholde beredskapen eller gi en god kvalitet på tjenestene. Skal vi ønske at flest mulig blir skadd slik at pasientvolumet blir stort nok? Odda Sjukehus har heller ikke nok leger. De satt på rapporter som sier at et fullverdig sykehus må ha nærmere 30 leger av forskjellige spesialiteter for å ha en forsvarlig akuttberedskap. Representantene mener at det å oppgradere Odda Sjukehus til «nasjonal standard» med legebemanning vil bli altfor dyrt.

Vi skal ha en god og sikker kvalitet og et tjenestetilbud som kan hjelpe den ene som blir skadd når han trenger det. Det har vi i dag. Det er trygt å bo i Hardanger nå, men hva med dem som blør? Kan de blø i 2 timer uten å dø? Ambulansen må kanskje i fremtiden kjøre forbi Odda Sjukehus, fordi der kan de kun fjerne hemoroider og inngrodde tånegler på dagtid. Er dette et godt nok tilbud for oss?

Liv vil gå tapt i fremtiden dersom man tar bort kirurgberedskapen vår, det har vi mange eksempler på fra dagens situasjon.

Vi fikk også vite at Helse Vest/Fonna ikke kunne ta hensyn til folkemeningen, politikk og distriktspolitikk i sitt arbeid. Det var det opp til Stortinget å gjøre. De kunne kun forholde seg til rammene som var gitt av departementet. Der var det ikke rom for å oppgradere Odda Sjukehus. Blir det da allikevel riktig å ta bort det fine sykehuset vi har? Mange av innspillene de til nå har mottatt, kunne de bare lese og ikke vektlegge, ettersom kommentarene for det meste var av politisk karakter. Vi ber ikke om en oppgradering av sykehuset, selv om det kunne vært bra. Vi ber bare om å få beholde det tilbudet vi i dag har. Beholde den tryggheten vi har i dag. Alle dere som leser dette må stille opp i demonstrasjonen 5. april i Odda. Det er da dere kan være med på å vise hva dere synes om Helse Vest, og det er da politikerne vil se dere!

Bjørn Arild Fjeldsbø, tillitsvalgt NITO, Odda Sjukehus