— Dette er alvorlig og urovekkende, men samtidig en stor utfordring, sier lederen av Bjørgvin bispedømmeråd, Kari Sørheim til Bergens Tidende. Nedgangen fremgår av kirkestatistikkene for år 2000, som Bjørgvin bispedømmekontor nå har lagt frem.I 1999 hadde de 210 Bjørgvin-menighetene til sammen 2830 frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet. Ved siste årsskifte var dette tallet plutselig redusert til 2404. Satsingsområde - De siste årene har vi hatt barn og ungdom som et av våre store satsingsområder. Blant annet er det lagt ned mye arbeid i å få unge til å ta lederansvar, sier hun. Sørheim legger til at det fortsatt drives et svært godt barne- og ungdomsarbeid i mange menigheter.En del steder har man også økt oppslutning om lokalt barne- og ungdomsarbeid både i regi av menighetene og de frivillige kristne organisasjonene. Mister kontakt - Likevel står kirken overfor en urovekkende situasjon på dette området. Kirken har uten tvil mistet oppslutning blant barn og ungdom, legger hun til. Sørheim mener det blir stadig vanskeligere å få folk til å påta seg forpliktende lederansvar på fritiden. Denne utviklingen ser man i alt frivillig arbeid.- Vi har gjort mye bra på ungdomssektoren i Bjørgvin bispedømme de siste årene. Uten denne innsatsen, ville situasjonen vært enda mer negativ. Men nå få vi sette inn krefter for å snu utviklingen, legger hun til. Prestene får fri Både Sørheim og biskop Ole D. Hagesæther frykter imidlertid at prestene i enda mindre grad får tid til å delta aktivt i menighetenes frivillige arbeid, blant annet på barne- og ungdomssektoren.Fra 1. april settes det nye fritidsreglementet for prester ut i livet. Dette gir prestene mer regulert arbeidstid, fem dagers uke og fri minst en helg i måneden.- Dette kan føre til at prestene i stor grad må bruke sin arbeidstid til kirkelige handlinger på bekostning av menighetsarbeid. Prestene er viktige inspiratorer i menighetene, ikke minst i lederrekruttering. Denne delen kan det nå bli mindre tid og ressurser til, sier de.