Dette fremgår av den omfattende kirkemeldingen for Bergen som ble lagt frem i går.

Bergen er landets første by som får sin egen kirkemelding, som både beskriver dagens virkelighet og tar for seg kirkelige strategier og utfordringer for Kirken i Bergen de 20 neste årene.

Kirkeverge Gunnar Wik sier at det er helt nødvendig å gi barne— og ungdomsarbeidet topp prioritert dersom Den norske kirke skal kunne overleve som en folkekirke. Det er nødvendig å flytte Kirkens fokus fra institusjoner til aktivitet.

Mister en generasjon?

— Her nytter det ikke bare med vafler og couronne. Hvis ikke Kirken nå setter inn helt nye grep mot barn og ungdom både ute i drabantbyene og i Bergen indre by, står Kirken i fare for å miste kontakten med en hel generasjon, sier kirkeverge Gunnar Wik.

Han legger til at målet er å ansette kateketer eller barne- og ungdomsarbeidere i alle byens menigheter.

Det er også aktuelt å trekke ungdom inn i egne prosjektstillinger, slik at de selv kan være med og utvikle aktiviteter og tilbud i egen menighet.

Dessuten skal samarbeid med andre barne- og ungdomsorganisasjoner styrkes, og kirkene skal utstyres med moderne datautstyr og lys- og lydanlegg til bruk i barne- og ungdomsarbeidet.

Nærkirker

Ellers legger kirkemeldingen opp til at det ikke skal bygges flere store kirkebygg i Bergen. I stedet ønsker man å satse på mindre og billige nærkirker og flerbrukshus i Ytrebygda/Sandsliområdet, Natland/Birkelandsområdet i Fana og på Flaktveit og Haukås i Åsane.

Nye kirkeorgler

Dagens 30 kirker i Bergen trenger rehabilitering for 200 millioner kroner. Dessuten ønsker Kirkelig Fellesråd å utvikle Bergen til landets fremste kirkemusikalske sentrum.

Det må investeres i nye kirkeorgler i Loddefjord, Ytre Arna og Salhus kirker, mens orglene i en rekke andre kirker må utbedres eller restaureres. Wik regner med at byens kirkebudsjett på om lag 100 millioner kroner må økes med 30 prosent de neste årene for å kunne gjennomføre nysatsingen.