Av Roger Johansen, Sandviken

I Bergen blir nå befolkningen advart mot å gå ut på grunn av forurenset luft.

De såkalte miljøforkjempernes svar på dette er å fyre med ved og forurense enda mer.

Dette etter at de i årevis effektivt har sørget for å gå imot og hindre enhver form for utbygging av mindre forurensende energiformer som vannkraft, gasskraft, vindkraft osv.

I diskusjon med representanter fra Naturvernforbundet om de var villig til å betale strømmen min når prisene vil stige til himmels, fikk jeg det råd at jeg kunne bo i en hytte i skogen. Mitt spørsmål er da, i hvilken skog? Når de nå skal brennes opp og bidra til å øke utslippet av CO2 gasser. Jeg håper ikke det er Kanadaskogen, eller «Eventyrskogen» på Fjellsiden de har i tankene i første omgang.

Nå skal det legges begrensninger på biltrafikken også. Dette er et godt strakstiltak, men hva om bilene slapp å stå i kø, eller kjøre tre ganger lenger enn nødvendig for å tilbakelegge en strekning fra A til Å, eller kjøre i ring for å lete etter parkeringsplass. Noe de samme fantastene også har bidratt sterkt til, og dermed øke forurensningen fra bilparken. En annen sak er at noen av oss faktisk er avhengig av å bruke bil for å komme oss på jobb eller fungere sosialt. Byen er nå så sterkt forurenset på grunn av vedfyring og tomgangskjøring etter «terroriseringen», at jeg som sentrumsbeboer kanskje må sette meg i bilen og kjøre til nærmeste kjøpesenter «for å få puste», og gjøre juleinnkjøpene mine, noe jeg er svært lite begeistret for og prøver å unngå såfremt jeg kan.

En annen effekt av virksomheten til disse fanatikerne, er at flere og flere arbeidsplasser blir lagt ned eller forsvinner ut av landet. Til land der infrastrukturen er utbygd slik at næringslivet kan fungere uten altfor store hindringer og der produksjonen blir holdt i gang med forurensende kullkraftverk, eller atomkraftverk, mens Norge med alle sine naturgitte fordeler i form av naturressurser taper i konkurransen. Jeg håper miljøforbundene er klar til å motta den stadig voksende skaren av arbeidsledige nordmenn.

P.S. En sak som miljøforkjemperne burde gripe fatt i og forsøke å gjøre noe med, er den økende forsøplingen av byen vår.

Noe som etter min mening er sterkt medvirkende til den sterkt økende rotteplagen. Noe jeg ikke synes er det minste rart.

Byen ser til tider ut som en «svinesti». Mange slenger fra seg matrester og annet boss, ja i enkelte tilfelle hele flyttelass der det måtte passe, og svært få koster gaten eller rydder etter seg lenger. Og det er den samme generasjonen som er så kolossalt opptatt av miljø som er de desidert største synderne.