Etter mangfoldige timers usikkerhet og leting ble dyret omsider gjenfunnet en uke senere i et kratt like ved der det hørte hjemme, og av veterinær stadfestet trafikkdrept.

At katter tidvis blir nedkjørt av biler er neppe til å unngå. De bilister som kommer i den situasjon at de kjører på slike dyr bør imidlertid vise såpass ansvar og hensyn at de varskur om det inntrufne, slik at man vet beskjed og kan lete opp «offeret» umiddelbart for eventuell avliving eller behandling. En katt er ikke bare en katt for oss som eier den.

Ole Egil Eide, Øvre Ervik