JAN STEDJEjan.stedje@bt.no Sogndal Denne påstanden kommer fra fylkesmannen i Hordaland. Han vil legge frem dokumentasjonen på et møte om sjøfugl og oljetrusselen i Bergen 27. mars. — Deltakerne på dette møtet kommer til å få fullstendig bakoversveis når vi legger frem nye data om den svært alvorlige tilstanden, sier fylkesmiljøvernsjef Terje Aasen i Hordaland til Bergens Tidende. Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) er nylig bedt om å delta med midler til sjøfuglkartlegging på Vestlandet. Men SFT har avslått. DN har ikke svart fylkesmannen. Både SFT og DN er invitert til Bergensmøtet 27. mars.- Hva er årsaken til fylkesmannens bekymring for sjøfuglene?- Årsaken er at vi i dag planlegger beredskap ut fra en svært dårlig database over sjøfuglbestanden på Vestlandet. Nye og helt foreløpige registreringer har vist at bestanden har mye større omfang, både målt i antall fugl og i tallet på sjøfugl-lokaliteter. Derfor blir katastrofen for sjøfugl langt større på Vestlandet enn det SFT og DN kan lese ut av databasene, sier Aasen.Fylkesmennene i Sogn og Fjordane og Rogaland er uroet over at "vi enda har gamle og svært mangelfulle data over sjøfuglforekomstene våre", som det heter i et brev 28. februar til SFT. Nå innrømmer SFT at sjøfugldata for Vestlandet ikke holder mål. Dermed er SFT også enig i fylkesmannen i Hordaland sin påstand om en "betydelig større katastrofe enn antatt ved oljeforurensning": "Oppdaterte data om sjøfugl er en viktig forutsetning for å dimensjonere den akutte oljevernberedskapen, og for å kunne prioritere tiltak under aksjoner", skriver SFT i et brev 2. mars til fylkesmannen i Hordaland. Men penger avslår SFT i det samme brevet å gi til kartlegging av sjøfugl på Vestlandet.