Nei, det er også andre forhold, nemlig farvannets beskaffenhet. Uansett vil Det Naue være trangt farvann. Gjennom dette skal det bukseres båter med like stort areal som Brann Stadion og med et vindfang på flere tusen kvadratmeter. Det er ingen reder, kaptein eller turoperatør, med sine fulle fem, som vil sende skip til flere hundre millioner og mer enn tusen passasjerer gjennom risikofarvann av denne typen.

Det ville nok kunne gå en vindstille solskinnsdag uten strøm, men i vår del av verden kan vi ikke kalkulere med det.

Et annet forhold er at i dag er det to eller tre skip i hele verden som ikke kan passere Askøybrua. Det er heller ikke planer om å øke antallet, så vidt jeg kjenner til. Tendensen går heller i retning av å redusere størrelsene, fordi det er vanskelig å fylle de store skipene.

De såkalte ekspertene hevder at vi er nødt for å ha fri seilingsled til Bergen havn om vi ikke skal bli akterutseilt. Det samme hevdet de når Bognestraumen ble utvidet, da var det tilkomsten til Vaksdal som var så viktig. Etter det jeg har kunnet bringe på det rene, har det til dags dato ikke vært skip av en slik størrelse til Vaksdal, som ikke kunnet anløpe på grunn av begrenset høyde på Nordhordlandsbrua.

ODD A. NILSEN