Et turområde uten de store stigningene, som det ikke er så vanskelig å ta seg frem i for dem som ikke er helt unge lenger. Det er dessuten god bussforbindelse til Kanadaskogen fra begge sider.

Kanadaskogen ble oppdaget av speiderne som turområde på 1930-tallet, og var speidernes forjettede land. De var godt inspirert av Helge Ingstads fengslende beskrivelser om skogområdene i Canada og livet der. På våre hjemlige breddegrader kan en sammenlikne turområdet med Nordmarka. Det er i hvert fall det nærmeste vi kommer.

Som landskapsarkitekt og byplanlegger har jeg vært ansvarlig for planleggingen av boligbebyggelsens tilknytning til Kanadaskogen, som er et livsviktig turområde for beboere i Fyllingsdalen og Laksevåg. Jeg kan bekrefte at Kanadaskogen de siste 40-50 årene er mye nyttet som utfartsområde.

Det vil være helligbrøde og byplanmessig fullstendig forkastelig å kvele denne helsebringende utfartsåren med en motocrossbane. Der finnes bedre alternativer som er langt mer å foretrekke.

Sikkerhetssonen mellom Flesland flyplass og jordbruksområdene rundt er mer variert og et langt større området. Der må det nå settes opp et hjortegjerde rundt hele flyplassen, som også vil sikre at motocrossaktiviteten holdes utenfor flyplassen. Og i sikkerhetssonen rundt flyplassen er det så stor og romslig plass at det kan arrangeres motorsykkelløp der.

Mitt forslag er derfor: Ta kontakt med luftfartsmyndighetene med forslag om dette og en plan som viser hvilke områder som egner seg best — og jeg er overbevist om at en vil komme frem til en løsning som alle parter kan bli enige om.

Det er viktig i all planlegging at en aksepterer behovene og finner arealer som kan passe, ut fra hensiktsmessighet og ikke bare for å gjemme bort det en ikke vil se eller høre. I flyplassområdet er sikkerhetssonen like meget en støysone, og motorsyklene vil låte som ganske lette lyder i forhold til jetmotorene, helikopter og annen flytrafikk, og vil knapt være hørbare.

ENDRE VIK,

LANDSKAPSARKITEKT