Av Arne Jakobsen,fylkestingsrepresentant (Ap), Bergen

Kristelig Folkeparti har på sitt landsmøte programfestet en «storsatsing» på kollektivtrafikken. Løftene er storslåtte. En pakke på 2,2 milliarder skal gi 25 prosent prisreduksjon, halv pris for studenter og elever under 30 år, samt 750 millioner til økte tilskudd for kollektivselskapene. Har vi ikke sett lignende løfter fra KrF i samferdselssektoren før? Er det grunn til å stole på KrF denne gang?

Husker vi ikke alle løftene som ble gitt foran siste stortingsvalg, da det samme parti reiste land og strand rundt i valgkampen for å fortelle hvor dårlig Arbeiderpartiet var – og hvor mye de selv ønsket å satse på samferdsel? Hele 9,3 milliarder kroner skulle KrF satse ekstra til vegformål, jernbane, luftfart og havner for perioden 1998-2001.

Hvor ble løftene av? Planrammer er ikke mye verdt dersom de ikke blir fulgt opp i de årlige budsjetter. Tallene forteller oss sannheten.

Vi fikk aldri se en krone igjen av milliardløftene fra KrF. To ganger gikk sentrumspartiene i budsjettforlik med høyrepartiene – altså det samme flertall som gikk inn for milliardøkninger.

Løftene ble brutt. Sentrumspartiene, med KrF i spissen og støttet av Høyre og Frp, klarte ikke en gang å oppfylle Jagland-regjeringens opprinnelige planforslag.

Det hører og med til historien at i den perioden KrF satt i regjeringen, og til overmål også hadde samferdselsministeren som var gått ut fra egne rekker, la ikke partiet inn en eneste krone ekstra til kollektivformål. Heller ikke da Stortinget i februar behandlet Nasjonal Transportplan for 2002-2011, kom KrF med en eneste krone i sitt forslag til planramme for kollektivtrafikken i 10-årsperioden. Det henger derfor dårlig sammen at de nå går ut med milliardløfter bare to måneder etterpå. Om vi ser historien de siste årene, har vi lært at KrF har tradisjon for å komme med dyre løfter på samferdselsområdet i valgår, uten at de følger det opp med en eneste krone etter valget.

Vi har mye å gjøre på samferdselssiden. Vi må øke innsatsen på kollektivsiden. Arbeiderpartiet, KrF og de andre sentrumspartiene var enige i februar om at vi skulle få en egen stortingsmelding om kollektivtrafikken. La oss få den på bordet – og la oss for all del få en seriøs debatt om behovene for kollektivtransporten. Behovene finnes, ikke minst her i Bergens-området.

Landsmøtevedtak en en ting – en helt annen sak er det når spørsmålet om håndfaste rammer blir lagt på stortingsrepresentantens bord.

På det feltet er altså erfaringene med KrF langt fra de beste. Derfor er jeg også langt mer tvilende enn BTs lederskribent.

Kanskje KrF har gitt svaret selv? KrFs nesleder Einar Steensnæs oppsummerer kanskje situasjonen best når han den 17. april i år blir spurt av Nettavisen om hvorfor velgerne skal tro på KrF denne gangen. «Det er et godt spørsmål,» svarer han.