Fremleggelse av statsbudsjettet er like om hjørnet. Folk tilknyttet regjeringskontorene lar lekkasjer dryppe fritt: Forleden var òg samferdselsministerens personlige rådgiver, den ikke alltid ordholdne Alfred Bjørlo, ute i BT og ga til kjenne synspunkter på hvordan kollektivtrafikken i Bergen skulle drives. Fulgte en bare med i Bjørlos tankerrekke så ville friske midler til kollektivtrafikken drysse over Bergen. Bussbillettene kunne gjøres billigere.

Men har vi ikke hørt noe lignende før? Lovte ikke både samferdselsministeren og hennes rådgiver nesten det sammen ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2003? Jo, ikke bare da, men ved flere anledninger senere har Alfred Bjørlo presisert at ca. 12 mill. statlige kroner skal frigis til driftsmidler til kollektivtrafikken i Bergens-området i inneværende år.

Fylkeskommunale organer har purret, flere brev er sendt — men ingen svar er mottatt. Det er tydelig at Samferdselsdepartementets politiske ledelse har vansker med oppfølgingen av sine tidligere løfter. Statlige midler til drift av utvidelse av stamrutenettet i Bergens-området - midler til ekstra kollektivsatsting i Kokstad/Sandsli-området uteblir. Brukerne av kollektivtjenestene i hele Bergens-regionen blir rammet.

Dessverre er det mye som tyder på at samferdselsministeren og hennes politiske rådgivers løftebrudd om ekstra statlige midler i 2003 vil føre til dyrere kollektivtrafikk i 2004. Det er det virkelig grunn til å beklage. Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og trafikkselskapene, GAIA og HSD, som festet lit til samferdselsministerens løfter om mer statlige driftsmidler sitter igjen som svarteper. Derfor er det grunn til å ha is i magen før en gir seg i kast med jubelscener over Alfred Bjørlos åpenbaring i BT 2. oktober og de 30 mill. kronene til kollektivtrafikken i Bergen neste år.