— Vi har anslått at kommunen kan spare energi tilsvarende forbruket i over 1000 husstander bare ved holdningsendringer. Det vil gi kommunen en årlig besparelse på over 13 millioner kroner, sier Tom Sverre Tomren, leder i Naturvernforbundet Hordaland.

Organisasjonen støtter seg til tall fra energiselskapet Entro som har gjennomført enøk-programmer hos både Posten Norge, NSB og Gjensidige. - Her har man spart opp mot 20 prosent uten særlige investeringer, sier Tomren.

Han sier Bergen kommune sløser med strømmen, og mener en holdningsendring hos ledere og ansatte kan gi både økonomisk og miljømessig gevinst.