Er det altså kommet dit hen at det er shopping som skal redde verden?

Nå er jeg sjølsagt en egoist som tenker mer på min egen komfort enn på rettferdighet. Det er sjelden jeg bruker penger på noe bare fordi det er et godt formål. Men av alle gode formål er det Bush' forslag som slår meg som det aller dårligste. Beklager, Bush, det mangler litt motivasjon til å brenne av de siste restene av dagpengene kun av den grunn at jeg vil bidra til økt forbruk i verdens rikeste land.

Jeg, president Bush og de fleste leserne av denne avisen tilhører en elite på 20 prosent av verdens befolkning som forbruker over 85 prosent av verdens ressurser. Samtidig som vi lever i sus og dus, er det over en milliard mennesker som mangler tilgang til primærhelsetjeneste, ernæring, rent vann og grunnutdannelse. Det kan virke overveldende å prøve å forandre på dette. Men tall fra FN (1998) viser at det faktisk ikke vil koste mer enn 40 milliarder dollar årlig å gi et slikt grunnleggende velferdstilbud til alle som ikke har det i dag. Og så mange penger har vi, det gjelder bare å prioritere annerledes!

Så hvis man leter etter gode formål, er det mangt å ta fatt i. Vi kan prøve å endre på vårt eget forbruk, slik at ressurser i større grad brukes til å gi alle mennesker et verdig liv. Og vi kan gjøre noe med statens forbruk, USA og landene i Vest-Europa brukte til sammen 468 milliarder dollar på militærvesenet i år 2000. (Tall fra Fredsforskningsinstituttet i Stockholm.)

Lørdag 24. november gjennomføres Kjøpefri Dag. Adbusters, Changemaker og Framtiden i Våre Hender vil bruke denne dagen til å minne folk om alle de gode tingene i livet som ikke koster noe. Vi oppfordrer folk til å ta fri fra kjøpepresset og bruke dagen til å gjøre noe for sine medmennesker.

Bruk Kjøpefri Dag til å vise at shopping ikke er den viktigste funksjonen vi har i samfunnet. Bruk Kjøpefri Dag til å vise at verdens ressurser snarere må brukes til å gi alle mennesker et verdig liv.

Av Jon Magnar Haugen, Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse