Ved de årlige inntektsoppgjørene setter fagorganiserte grupper frem lønnskrav. Og de kan støtte kravene sine med trussel om streik. Har pensjonister en slik mulighet?

Politikere i dette landet har kunnet avspise pensjonistene med smuler — i trygg forvissning om at de eldre ikke kan sette streikevåpenet bak kravene sine. Regjeringen har blant annet tatt til orde for at pensjonistene skal betale mer skatt.

Men pensjonistene kan streike!

De kan streike på valgdagen 2003!

Mens politikerne i de fleste partier daglig forteller at Norge er «verdens rikeste land», blir minstepensjonistene avspist med et tillegg som rekker til noen få bussturer.

Det er så mange pensjonister, enslige og trygdede her i landet at de faktisk kan avgjøre hvem som skal bestemme i Norge.

På valgdagen i 2003 er det DU som har makten, og bare denne dagen.

Ditt gamle parti har glemt deg! Glem ditt gamle parti.

TURID SVEEN AASE

LEDER HORDALAND PENSJONISTPARTI