Jeg synes det er på sin plass å rette en stor takk til familien som har drevet senteret siden 1972. I disse årene har flere tusen bergensere lært å ri hos dere. Mange barn har spadd på møkk, pusset hester og lært seg stalljustis. Miljøet på senteret har vært enestående både for barna, ponniene og hestene. Videre har funksjonshemmete kommet til dere og trent opp motorikk. Roligheten har etter min mening vært blant byens viktigste rusforebyggende tilbud. Og sist men ikke minst: Virksomheten har ikke kostet Bergen kommune en eneste krone. Det er dette som kalles gave. Verdien på gaven er umulig å fastslå, men jeg er overbevist om at den er meget høy. Tusen takk.

Bergen kommune takker ikke for gaven. Det gjør derimot mange tusen bergensere som har benyttet tilbudet opp gjennom årene. Det gjør også 400 ryttere, stalljenter og hestepassere som i dag har Roligheten som sitt annet hjem. Sammen med foreldrene arbeider de dugnad hver eneste dag slik at ridehallen kan rives snarest mulig. Da kan Roligheten kanskje unngå dagmulkt. Likevel ser man fortvilelsen hos barna: «Hva skjer med Vesle-frikk og Julius? Må Amigo avlives? — de yngste ponniene får vel leve videre?» - slik snakkes det. Det må nok innrømmes at barna er proppfull av kommunehat. Utsagn i den anledning skal jeg spare dere for.

Kunne dette vært unngått?

Ja. På Totland er det muligheter til å drive videre. Området er førsteklasses. Det er noen formelle problemer mht tillatelser og lignende. Det er kanskje ikke det største problemet. Problemet er at det er dyrt å flytte et hestesenter. Alt må bygges opp på nytt.

Det er uverdig når Ruth Grung prøver å skape et inntrykk av at kommunen har gjort en stor innsats for at Roligheten skal kunne drive videre. Når byutvikling presser barneidretten ut av et område skulle det bare mangle at regningen for dette faktureres fellesskapet. Grung vet utmerket at flytting knekker nakken på senteret.

Det er ikke slik man takker for en gave.

Kan noen hjelpe Roligheten ?

Vi som er glad i senteret føler oss litt venneløse, særlig når vi sammenligner oss med buekorps og fotball. Skulle gjerne sett hvordan pressen, næringslivet og politikerne ville reagere om 10 buekorps knakk ryggen slik. Det er en tung tid for de venneløses aktiviteter, - aktiviteter uten ball eller uniform. (Som en «parentes» minner jeg om at Nestunhallen også skal rives.) Mens mange av de stuerene idretter sliter med rekrutteringen er det slik at Roligheten for det meste har operert med ventelister.

Herved utfordres politikerne til å stramme seg opp og ikke stilltiende sitte å se på at virksomheten innstilles. Dere kan gi barna et håndslag og gjennom å finansiere flyttingen har byens borgere anledning til å takke for noe av den gaven Roligheten Ridesenter har skjenket byen gjennom mange år.

Det er valg til høsten. Hva mener ordførerkandidatene om denne saken?

Arne Erstad, Nesttun