Søndag fortalte Dagsavisen at både sykepleiere og hjelpepleiere kan ha rett til å nekte å arbeide hjemme hos personer som røyker. Det går frem at av et brev fra Arbeids— og administrasjonsdepartementet.

— De ansatte i hjemmetjenesten har krav på et røykfritt miljø slik som alle andre, sier Bente Slaatten, leder av Norsk Sykepleierforbund, til BT.

Hun sier hun ikke har til hensikt å få de gamle til å slutte å røyke, men henstiller dem om ikke å fyre opp sigaretter mens de har hjemmehjelpen på besøk.

Nyheten har ikke gått upåaktet hen hos de eldre brukerne av hjemmetjenesten i Bergen.

— Hvis ikke de vil komme til meg, så får de bare la være, sier Gerd Tangen når BT kommer på besøk i leiligheten hennes på Landås.

Hun er 80 år, storrøyker og slett ikke flau over det.

— Jeg må ha røyken min, selv om hjemmehjelpen er på besøk. Men i dag har jeg luftet litt mer enn jeg pleier, sier den spreke 80-åringen.

Annenhver mandag får hun besøk av omsorgsarbeider Ruth Andersen, som vasker og steller i huset. Hun røyker selv.

— Det gjør ikke meg noe at Gerd røyker. Jeg er her bare halvannen time hver annen uke, og jeg kunne aldri ha bedt henne om å kubbe røyken, sier Andersen.

— Vi kommer som gjester i brukernes hus, og da kan vi ikke forlange at de skal legge om livet sitt når vi her, mener hun.

— Vi møter på en del godt innrøykte hjem, hvor lukten setter seg i både klær og hår. Det er ikke alle her som er like glade i gå i de leilighetene. Men vi har faktisk ingen som har nektet å gå til røykere, sier Hillgunn Nøkling, ledende hjemmehjelp i Sollien-gruppen på Landås.

Skulle det skje at en omsorgsarbeider nekter å stelle for en storrøyker, er kommunen likevel pliktig å sørge for at brukeren får like godt stell som andre.

HOLDER KOKEN: 80-årige Gerd Tangen lar seg ikke skremme til å legge bort røyken. - Hvis ikke hjemmehjelpene vil komme til meg fordi jeg røyker, så kan de bare la være, mener hun.

LAR SEG IKKE SKREMME: - Jeg må ha røyken min, selv om hjemmehjelpen er på besøk. Men i dag har jeg luftet litt mer enn jeg pleier, sier den spreke 80-åringen.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ