Av Tord Kolsrud

Naturligvis synes jeg dette er svært synd, ikke minst fordi jeg selv etter å ha gått på fire forskjellige barneskoler er meget klar over at det er en skole med et ytterst godt miljø.

Litt bittert er det å tenke tilbake på hva som skjedde i Bergen kommune for litt over to år siden. Ifølge et oppslag i Bergensavisen brukte Bergen kommune da ca. 50 mill. til å kjøpe inn en løsning basert på e-postsystemet Exchange og kontorpakken Microsoft Office.

Om ikke hukommelsen svikter meg intervjuet BA også en representant for firmaet Linpro som hevdet at kommunen kunne ha halvert kostnaden ved å kjøpe Microsoft Office, men bytte ut Exchange med et gratis e-postsystem. Det finnes for øvrig flere gratis e-postsystemer av høy kvalitet som en slik løsning kunne baseres på, deriblant Sendmail, som har i underkant av 70 prosent av markedet.

Det ville vært spennende å se hva prisen kunne ha blitt om en i tillegg var mer dristig og gikk for den gratis kontorpakken Open Office, slik München by ifølge IT-avisen nylig gjorde. En ville fått en del omleggingskostnader, men hvor store ville ikke lisensbesparelsene ha vært? (Ref. http://www.itavisen.no/art/1301243.htm) Nettopp for å stimulere til slik nytenkning var det at Mæland og Frieles partikollega, statsråd Victor Norman, i juli 2002 sa opp statens Select-avtale med Microsoft. (Ref. http://www.digi.no/php/art.php? id=67348&f=katnav). I tillegg kunne en kanskje ha spart inn en del lisenskroner ved å ta i bruk Skolelinux istedenfor Windows på elevenes datamaskiner. Skolelinux er gratis, og er med støtte fra tre fylkeskommuner spesielt laget for å dekke skoleverkets behov.

I en organisasjon av Bergen kommunes størrelse vil det være en rekke oppgaver, f.eks. databaser, der en får betydelige økonomiske besparelser ved å ta i bruk Linux. Dette er et innsparingspotensial som jeg vil anbefale byrådet å se nærmere på.

Å få Bergen kommune til i større grad å bli bevisst hvilke besparelser en kan få ved å ta i bruk anerkjent og solid, gratis programvare, kan kanskje være et alternativ til å legge ned Seljedalen skole?