Usikkerheten blant foreldre er stor etter at TV 2-programmet Rikets tilstand reiste tvil ved om den såkalte MMR-vaksinen kan føre til autisme hos små barn. MMR-vaksinen består av tre vaksiner; mot meslinger, kusma og røde hunder. En av hovedteoriene i programmet var at denne «cocktailen» kan bli for kraftig og overbelaste immunforsvaret.

Helsemyndighetene tilbakeviser imidlertid påstandene og sier at det ikke finnes noen holdepunkter for dette. Samtidig er det umulig å gi en 100 prosents garanti.

— Vi vet at MMR virker godt, og at den har lite bivirkninger, eventuelt litt utslett og feber. Men hvis det kommer foreldre som vil ha vaksinen oppsplittet, til tross for våre anbefalinger, så skal de få det på helsestasjonen så langt praktisk mulig, sier bydelsoverlege Øystein Hetlevik i Årstad bydel.

Dette er også et kapasitetsspørsmål for helsestasjonene. - Hvis mange ønsker dette, så må vi kanskje henvise til fastlege.

Saken vurderes nå på helsestasjonene i bydelene. Mens Årstad altså sier ja i første omgang, har Åsane bestemt seg for å henvise til fastlege. De andre bydelene har ennå ikke tatt stilling, opplyser overlege Harald Hauge ved infeksjonsforebyggende avdeling i Bergen kommune.

De som ønsker oppsplitting, må trolig betale et par hundre kroner for hver vaksine for å dekke forsendelsesutgiftene.

I tillegg er det i øyeblikket ikke mulig å få tak i separat vaksine mot meslinger. Det vil trolig vedvare til over nyttår.